Theo dõi tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng với Larksuite

THEO DÕI TỶ SUẤT LỢI NHUẬN CỦA NHÀ HÀNG VỚI LARKSUITE

Cách tính toán và theo dõi tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng

Việc theo dõi tỷ suất lợi nhuận của một nhà hàng là rất quan trọng để điều hành một doanh nghiệp thành công. Để tính toán tỷ suất lợi nhuận của một nhà hàng, bạn cần lấy doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) rồi chia cho doanh thu. Kết quả sẽ là một tỷ lệ phần trăm đại diện cho tỷ suất lợi nhuận của bạn.

Tuy nhiên, việc theo dõi tỷ suất lợi nhuận không đơn giản và cần phải làm một cách chính xác để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Tại sao việc theo dõi tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng lại quan trọng?

Việc theo dõi tỷ suất lợi nhuận là rất quan trọng đối với các chủ nhà hàng vì nó giúp họ hiểu được mức độ lãi của mình và tiền của họ sẽ đi đâu. Nếu không theo dõi thích hợp, rất khó để biết liệu nhà hàng có lãi hay không. Ngoài ra, việc không thể theo dõi tỷ suất lợi nhuận đúng cách có thể dẫn đến bội chi các khoản chi phí, điều này có thể dẫn đến giảm lợi nhuận.

Bốn mẹo để theo dõi tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng

Để theo dõi tỷ suất lợi nhuận một cách chính xác và hiệu quả, bạn có thể áp dụng các mẹo sau:

1. Luôn cập nhật khả năng sinh lời của bạn một cách dễ dàng hơn với Larksuite

Để theo dõi tỷ suất lợi nhuận một cách chính xác, bạn cần có một bảng doanh thu chính xác bao gồm doanh thu từ tất cả các địa điểm của bạn. Với Larksuite, bạn có thể sử dụng tính năng bảng tính để tạo bảng doanh thu và cập nhật nó một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể chia sẻ bảng tính này với các thành viên trong nhóm và cùng nhau cập nhật số liệu hàng ngày để theo dõi khả năng sinh lời của nhà hàng một cách hiệu quả hơn.

2. Sử dụng trực quan hóa dữ liệu để xác định xu hướng

Thay vì mắc kẹt trong các hàng dữ liệu trong trang tính Excel, bạn nên sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu để giúp bạn hiểu được xu hướngcủa doanh thu và lợi nhuận của nhà hàng. Với Larksuite, bạn có thể sử dụng tính năng biểu đồ để tạo biểu đồ trực quan cho các số liệu về doanh thu và lợi nhuận. Bằng cách sử dụng các biểu đồ này, bạn có thể dễ dàng nhận diện xu hướng tăng trưởng của doanh thu và nhận ra các khoản chi phí đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà hàng.

3. Theo dõi chi phí một cách chặt chẽ

Để có thể tính toán tỷ suất lợi nhuận chính xác, bạn cần phải hiểu được chi phí của nhà hàng của bạn. Với Larksuite, bạn có thể sử dụng tính năng quản lý chi phí để theo dõi các khoản chi phí của nhà hàng một cách chặt chẽ. Bằng cách theo dõi các khoản chi phí này một cách chặt chẽ, bạn có thể biết được chính xác những khoản chi phí nào đang tạo áp lực lên lợi nhuận của nhà hàng và đưa ra các biện pháp giảm chi phí hoặc tăng doanh thu để cải thiện tỷ suất lợi nhuận.

4. Tìm hiểu và so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

Việc theo dõi tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp cùng ngành có thể giúp bạn đánh giá được hiệu quả hoạt động của nhà hàng của mình so với các đối thủ cạnh tranh. Với Larksuite, bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm và phân tích dữ liệu từ các nguồn tin tức và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để đánh giá tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng của bạn. Nếu tỷ suất lợi nhuận của bạn thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, bạn có thể tìm cách cải thiện hoạt động của mình để tăng tỷ suất lợi nhuận.

Kết luận

Việc theo dõi và tính toán tỷ suất lợi nhuận là rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một nhà hàng. Bằng cách sử dụng các công cụ và tính năng của Larksuite, bạn có thể áp dụng các mẹo trên để theo dõi và quản lý tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng một cách chính xác và hiệu quả hơn. Tỷ suất lợi nhuận là chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng và giúp bạn đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.