Bảng giá các gói dịch vụ Larksuite

Larksuite tính chi phí chính xác đến từng user và tính năng sử dụng. Khách hàng chỉ phải trả những gì mình sử dụng.

Bảng giá licence

Starter

Yếu tố cần thiết giúp tổ chức của bạn hoạt động

$ 0 /month
 • Chat không giới hạn
 • Email doanh nghiệp
 • Bộ nhớ 100 GB
 • Thời lượng họp tối đa 60 phút

Pro

Nâng tầm tổ chức của bạn lên tầm cao mới

$ 12 /month
 • Bộ nhớ 1 TB
 • 500 người tham gia cuộc họp
 • Thời lượng cuộc họp 24 giờ
 • Quyền quản trị nâng cao

Enterprise

Không giới hạn nhu cầu của tổ chức

$ Liên hệ
 • Bộ nhớ 10 TB
 • Lưu trữ email không giới hạn
 • Đăng nhập một lần (SSO)
 • Bảo mật nâng cao

Bảng giá dịch vụ tư vấn triển khai

Nội dung gói

Phí triển khai
 • Số lượng User
 • Thiết lập sơ đồ tổ chức
 • Thiết lập thông tin nhân sự
 • Email doanh nghiệp
 • Dung lượng email
 • Số email gửi tối đa
 • Hội nghị trực tuyến
 • Số người tham gia tối đa
 • Thời lượng cuộc họp
 • Dung lượng lưu trữ
 • Phiên dịch tự động
 • Ghi biên bản cuộc họp
 • Cộng tác viên đồng thời
 • Cộng tác Docs, Sheet, Base,...
 • Tích hợp ứng dụng khác
 • Số lượng Wiki
 • Bộ nhớ dùng chung
 • Giới hạn tệp tải lên
 • Lịch sử hoạt động

Cơ bản

đ 5.000.000
 • 20 user
 • 10 emails
 • 200 GB
 • 450 email/người/ngày
 • 50 user
 • 60 phút
 • 100 GB
 • Anh/Trung/Nhật
 • 50 user
 • 10 mục
 • 100 GB
 • 250 MB

Tiêu chuẩn

đ 10.000.000
 • 50 user
 • 20 emails
 • 200 GB
 • 450 email/người/ngày
 • 50 user
 • 60 phút
 • 100 GB
 • Anh/Trung/Nhật
 • 50 user
 • 10 mục
 • 100 GB
 • 250 MB

Nâng cao

đ 20.000.000
 • 500 user
 • 500 emails
 • 5 TB
 • 6.000 emails/người/ngày
 • 500 user
 • 24 giờ
 • 5 TB
 • Anh/Trung/Nhật
 • 200 user
 • Không giới hạn
 • 1 TB
 • 50 GB

Chuyên nghiệp

đ 30.000.000
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 6.000 email/người/ngày
 • 500 user
 • 24 giờ
 • 50 TB
 • Anh/Trung/Nhật
 • 200 user
 • Không giới hạn
 • 10 TB
 • 10 TB

Báo giá

Phí triển khai hệ thống và đào tạo người dùng

Số lượng nhân sự< 20<= 50<= 500> 500
Phí khởi tạo chỉ thu một lần duy nhất5 triệu10 triệu20 triệu30 triệu
Thời gian triển khaiTối đa 1 tuầnTối đa 2 tuầnTối đa 4 tuầnTối đa 6 tuần
Số buổi đào tạo tối đa tại bên A2 buổi3 buổi5 buổi7 buổi
Phí đào tạo tại bên A (mua thêm)2.000.000 đồng/buổi
Phí đào tạo tại bên B500.000 đồng/người/buổi