Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ theo mô hình tinh gọn trong thời đại số

Quản trị doanh nghiệp theo mô hình tinh gọn trong thời đại số

Tầm nhìn và sứ mệnh

Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần xác định rõ tầm nhìn và sứ mệnh để tập trung nguồn lực phát triển. Tầm nhìn và sứ mệnh phải phù hợp với xu hướng công nghệ và thị trường. Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn dài hạn trong bối cảnh chuyển đổi số để dẫn lối cho chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức tinh gọn

Doanh nghiệp nên có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, ít cấp trung gian, giao quyền tự chủ cao cho nhân viên. Các phòng ban được thiết kế dựa trên quy trình kinh doanh, hướng tới khách hàng. Giảm bớt bộ máy, thiết kế vị trí đa năng nhằm nâng cao năng suất lao động.

Ứng dụng công nghệ số

Doanh nghiệp nên đầu tư vào công nghệ số để tự động hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Công nghệ số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, đổi mới mô hình kinh doanh, tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Áp dụng công nghệ số trong mọi mảng hoạt động từ sản xuất đến dịch vụ hậu mãi.

Nguồn nhân lực có kỹ năng số

Trong thời đại số, nguồn nhân lực có kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng số là rất quan trọng. Doanh nghiệp nên tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự có kỹ năng số để vận hành doanh nghiệp thông minh. Đào tạo và phát triển kỹ năng số cho nhân viên để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số.