An engaging ad that inspires 
audiences. Redefining new 
business strategies.

For years now, Adkrasol Design Studio was struggling to have a fully functional, navigable, fast loading, UI/UX rich and a mobile responsive website with all the advanced features.

Project Name: Business Accounting

Client: Company Name Inc.

Project Commencement Date: February 18, 2017

Project Completion Date: January 25, 2018

Project url: www.example.com

Our Strategies

For years now, Adkrasol Design Studio was struggling to have a fully functional, navigable, fast loading, UI/UX rich and a mobile responsive website with all the advanced features.

Our Challenges

For years now, Adkrasol Design Studio was struggling to have a fully functional, navigable, fast loading, UI/UX rich and a mobile responsive website with all the advanced features.

Our latest projects

Our Testimonials

For years now, Adkrasol Design Studio was struggling to have a fully functional, navigable, fast loading, UI/UX rich and a mobile responsive website with all the advanced features. 

"Lark đã cho phép chúng tôi làm việc theo nhóm tốt hơn. Chúng tôi đã có thể hợp lý hóa hệ thống công nghệ của mình và giảm bớt sự kém hiệu quả. Việc di chuyển từ Zoom, Whatsapp và các công cụ khác thật dễ dàng đối với Lark và chúng tôi mong muốn được khám phá tất cả những gì nền tảng này cung cấp."

Aria Natakusuma

Trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị